WypoczynekOśrodek Sportów Wodnych i Rekreacji NEPTUN uzyskał Subwencję Finansową, gdzie podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.